Annons

Flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera)

Minskat drastiskt

Flodpärlmusslan var tidigare vanlig i både Sverige och Europa men har minskat drastiskt i antal. Fiske efter musslornas pärlor och minskning av lax och öring, som musslan behöver i sitt larvstadium, är några av orsakerna.

Bild: 
NPL / Linda Pitkin / 2020VISION

Sötvattensmusslor hotade i Europa

Flodpärlmusslor fyller en viktig ekologisk funktion i sjöar och vattendrag. Nu minskar de i antal, vilket kan få svåra följder för många andra arter.

Annons

Europas sötvattensmusslor minskar både i antal och i utbredning. Det kan få konsekvenser för hela ekosystem. Bland orsakerna till minskningen nämns dammbyggen, pärlfiske, övergödning, giftutsläpp, invasiva arter och en minskning av fiskar som huvudsakliga faktorer. Många av musslorna ställer höga krav på sin livsmiljö och kan användas som indikatorer på hälsan i ett vattendrag eller en sjö.

Enligt forskarna bakom den omfattande studien tillhör nu Europas sötvattensmusslor några av de mest utrotningshotade djuren i världen. Studien som publicerades i Biological reviews utfördes av forskare i 26 länder, som undersökt de 16 arter av sötvattensmusslor som finns spridda över hela kontinenten. De kunde konstatera att totalt sett har antalet musslor i sjöar och vattendrag minskat markant.

Normalt sett utgör musslor upp till 90 procent av biomassan i botten på en sjö eller flod. Musslor filtrerar vatten för att hitta mikroalger att livnära sig på. En ensam mussla kan filtrera upp till 40 liter vatten på en dag, vilket medför fler positiva effekter som exempelvis renare vatten. Forskarna har sett att ju renare vattnet är, desto fler andra ryggradslösa djur samlas, och på så sätt ökar den biologiska mångfalden. 

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.