Annons

Pedagogiskt förpackad information om världen, från Pew research center. 

Globala trender i diagram

Pew research center http://www.pewresearch.org

Annons

Publicerad:

2016-03-15

”Siffror, fakta och trender som formar du värld” – så lyder undertiteln på Pew:s hemsida. Det stämmer bra. Här hittar man massor av data och statistik om världen, även om det är tonvikt på amerikanska förhållanden. Det mesta paketerat i pedagogiska grafer, kurvor och tabeller. Factfullness, som Hans Rosling skulle ha sagt.

Av Henrik Höjer

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.