Annons

Snabbkurs i världens utveckling

Annons

Publicerad:

2016-03-15

Blir världen bättre? Frågan ställs i en nyutkommen liten skrift, och den som ägnar den en dryg timme svarar sedan garanterat – ja!

Boken har tagits fram tillsammans med FN och Sida, och författaren Staffan Landin har en bakgrund på Hans Roslings stiftelse Gapminder.

Detta är den sjunde upplagan sedan 2005, och boken är nu uppdaterad. Den är knappt 100 sidor lång och rikligt illustrerad med diagram och grafer – som sagt – man läser den på en dryg timme. Gör det! Då får du en bra bild av världens utveckling i frågor som fattigdom, folkhälsa, demokrati, jämställdhet, krig och katastrofer – saker som alla borde ha koll på när de dagliga nyheterna dränker oss i konflikter och oro.

Bäst av allt är att du kan ladda ned boken gratis till din dator eller smartphone på den här adressen: www.globalamalen.se

Av Henrik Höjer

Litteraturhänvisningar

Blir världen bättre?

Staffan Landin

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1

Kommentarer

Jag fick uppfattningen att det som ligger till grund för allt välstånd går åt fel håll eller att det inte är hållbart i längden. Vi står inför en fortsatt befolkningsökning, miljöförstöring och vapenfixering. Samtidigt kommer vi inte kunna fortsätta med transporter i den omfattning som krävs för att hålla liv i den globala ekonomin, eftersom förnybar energi inte kommer kunna ersätta den fossila energin snabbt nog. Sol och vind kommer inte kunna skalas upp eftersom det krävs olja för att genomföra den omställningen. Atomenergi är inte politiskt möjlig eftersom den utbyggnad som krävs skulle öka antalet olyckor och terrorist/militära-mål. Miljöförstöring och brist på energi och kommer att tvinga världen till ett nytt ekonomiskt system där det inte finns plats för 10 miljarder människor som lever på dagens nivå av resursslöseri och tillväxtberoende. Vi kan antingen byta ekonomiskt system frivilligt före 2050 eller svälta när vi tvingas till det. Notera att resursbrister har redan nu börjat skapa krig och massflykt i de mest överbefolkade länderna sett till kvarvarande naturresurser. Till exempel de länder där befolkninsökningen ökat samtidigt som inkomster från olja minskat när nationell oljeproduktionstopp passerats. Många av de redan drabbade länderna var del av den Arabiska våren, vilken startade när regimerna i dessa länder inte kunde bevara lugnet när oljeinkomster började minska samtidigt som befolkningsökningen fortsatte exponentiellt. Syrien passerade sin oljetopp redan i mitten av 90-talet, men befolkningen ökade tills krig och flykt satte stopp 10-20 år senare. Samma mönster kommer att upprepas på global nivå de närmsta 50 åren.
Exponentiell ökning leder alltid till en populationsminskning till under den hållbara nivån, tills en ekologiskt hållbar balans infunnit sig på hållbar nivå. Hur många miljarder människor ska behöva offras innan människan inser vad som är hållbart och ekonomiskt sunt?
Det mest skrämmande är att vad som är en hållbar världsbefolkning minskar i takt med att vi förstör ekologi och skapar ett varmare klimat.