Annons
Bild: 
iStock

Full gas!

1) Hur mycket av energin som används i Sverige kommer från förnybara källor – mer eller mindre än hälften?

2)  Vilken av följande gaser motverkar växthuseffekten?

A Metan
B Svaveldioxid
C Ozon
D Freon

Facit

1) Över hälften. 2013 var andelen 52,1 procent.

2) Rätt svar är svaveldioxid (alt B), som dock orsakar försurning av vattendrag.