Annons

Daglig bön

83 procent av världens kvinnor identifierar sig med en religion. Skillnaden mellan mäns och kvinnors religionsidentifikation är tre procentenheter.

Bild: 
iStock

Kvinnor är mer religiösa än män

De flesta religionsgrundare är män. Men bland världens troende är majoriteten kvinnor.

Annons

Drygt 83 procent av världens kvinnor identifierar sig med en viss religion. För män är siffran knappt 80 procent, enligt en ny rapport från Pew research center. Även fler kvinnor än män uppger att de ber dagligen; skillnaden är åtta procentenheter. Skillnaden mellan män och kvinnor är i detta avseende störst bland kristna.

Kvinnor rapporterar dessutom oftare än män att religionen är viktig i deras dagliga liv. Vidare säger sig en större andel kvinnor än män tro på himmel, helvete och änglar. Bland världens ateister är merparten män.

På lägre nivå finns dock många skillnader. Könsskillnaderna är störst bland kristna och minst bland muslimer.

Analysen bygger på en sammanställning av data från över 2 500 enkätundersökningar från 192 länder, och behandlar kristna, muslimer, buddhister, hinduer, judar och religiöst obundna personer. Dessutom har Pew egna data över 84 länder där man genomför enkäter om religionsfrågor. För att komma åt frågan har forskarna analyserat data från en mängd olika frågor, till exempel hur ofta personerna besöker religiösa sammankomster, vilken roll religionen spelar i deras liv och så vidare.

Om artikelförfattaren

Henrik Höjer

Vetenskapsjournalist och tidigare redaktör på Forskning & Framsteg. Under många år ansvarande Henrik Höjer för bevakningen av aktuell forskning...

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.