Annons
Bild: 
Zoonar / P Morley / IBL

Cirkelresonemang

Vad föreställer bilden?

A Torkade gyttjebubblor

B Bakterieodling i mikroskop

C Spruckna jästbubblor

D Mögelsvamp

E Kratrar på månen

Facit

Rätt svar är månkratrar (alt E).