Annons

Familj med många barn

Fem barn innebar en tydligt förkortad livslängd för kvinnan. Studien är utförd i den amerikanska delstaten Utah, där Mormonkyrkan är mycket stor. 

Bild: 
iStock

Färre barn gav längre liv – för kvinnor

Kvinnors medellivslängd ökade i takt med att barnafödandet minskade, enligt historiska data från Utah under 1800- och 1900-talen.

Annons

Publicerad:

2016-04-19

Under en hundraårsperiod i USA ökade kvinnornas medellivslängd med nio år till 77 år, medan männens ökade med mindre än tre år till 73 år. Samtidigt halverades antalet barnafödslar från 8,5 till 4,2 per barnafödande kvinna. Det framgår av en studie som analyserat över 140 000 personer som föddes i delstaten Utah i USA mellan åren 1820 och 1919.

Forskare som analyserat dessa data kan se ett samband mellan att få färre barn och att leva ett längre liv – för kvinnor. För männen finns inget sådant samband.

– För kvinnor kostar det i förlorad livslängd att få många barn, säger Elisabeth Bolund, forskare vid Institutionen för ekologi och genetik vid Uppsala universitet. Vi ser en effekt vid fyra barn, och sedan ökar den ju fler barn man fick.

Studien bygger på historiska data som inte är direkt överförbara på dagens moderna samhällen.

– Jag skulle gissa att effekten är svagare bland dagens befolkning där vi har bättre folkhälsa och sjukvård.

Resultaten har publicerats i Scientific reports.

Med livet som insats

Grafen visar hur länge män (blått) respektive kvinnor (rött) lever efter 55 års ålder i relation till det antal barn de fått.

Källa: Scientific reports

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1

Kommentarer

Det där kan man inte lägga någon vikt vid idag. Kvinnor med 2 barn som arbetar heltid eller deltid kollapsar ständigt.
Hjärt-kärlsjukdomar hos unga kvinnor ökar. Utmattningsyndrom och psykisk ohälsa.
Dagens sjukvård må vara bättre ( även om det är utbrända kvinnor som arbetar inom vården till en skitlön).
Folkhälsan är kanske bättre för dem med mycket pengar, tillgång till privat sjukvård, personliga tränare, barnvakt, städhjälp osv.
Annars är folkhälsan hos kvinnor idag dålig.