Annons

Kan MS botas?

Annons

Publicerad:

2016-05-24

Att slå ut kroppens immunförsvar med cellgifter och sedan starta om det igen med en blodstamcellstransplantation är ungefär lika riskfyllt som det låter. Men behandlingen kan också vara räddningen för den som lider av den kroniska sjukdomen multipel skleros, MS, där immunsystemet börjar attackera hjärnan och ryggmärgen. I Sverige har ett hundratal MS-patienter fått en stamcellstransplantation sedan 2004. En av dem är Kajsa Hansson Sigvardsson, som två år efter behandlingen är helt symtomfri. I sin bok beskriver hon sjukdomsförloppet, från diffus yrsel och försämrad syn fram till den krävande stamcellstransplantationen. I bokens förord ställer hematologen Hans Hägglund vid Akademiska sjukhuset i Uppsala den viktiga frågan: Är patienterna som genomgått den relativt nya behandlingen verkligen att betrakta som friska? Kan de kallas botade, snarare än bara symtomfria? Det får framtiden utvisa.

Litteraturhänvisningar

Att få tillbaka sin framtid

Kajsa Hansson Sigvardsson
Carlssons bokförlag

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.