Annons

Kvotering

Författare: 

Med detta problem bjuder vi in er läsare att bidra till Hjärnbruk. Premiärkonstruktör är Roland Glittne från Göteborg, som är 71 år och pensionerad tandläkare med sin hobby att konstruera matematiska tankenötter.

Här är hans bidrag: Bestäm utan miniräknare vilket av talen som är störst:

A 1,00040004 / 0,99999996

B 0,99999996 / 0,99960004

Facit

Talen är lika. Sätt c=0,0002. Då är A=(1+c)²/(1–c²) och B=(1–c²)/(1-c)². Efter förkortning blir båda (1+c)/(1-c).