Annons

Mannen som inte visste att han var blind

Annons

Publicerad:

2016-05-24

Walter var 55 år gammal när han började krocka med möbler. När hans läkare höll upp en penna och bad honom säga vad han såg förklarade Walter att belysningen var för dålig. Läkaren tände en lampa till.

– Kan du beskriva mitt utseende?

– Du är kort och tjock, sa Walter.

Läkaren, som var lång och smal, bokade in patienten på en undersökning med hjärnkamera. Bilderna avslöjade skador i synbarken och i vänster tinninglob.

Walter fick den ovanliga diagnosen Antons syndrom, som innebär att synen försvinner utan att resten av hjärnan blir varse om det. Den märkliga situationen aktiverar undermedvetna processer som fogar ihop sinnesintryck och tankar till något som verkar logiskt, enligt författaren och neurologen Eliezer Sternberg. Detta är vad han kallar neuro-logik, hjärnans omedvetna strävan att tolka tillvaron som en rimlig helhet.

Han använder denna löst definierade tanke för att belysa vitt skilda mentala fenomen, allt från mardrömmar, hypnos och falska minnen till schizofreni.

Bitvis är det ganska spretigt, och medvetandets filosofiska frågor får knappt något utrymme alls. Trots det är boken fylld av intressant läsning om hur märkliga psykologiska fenomen kan tänkas hänga samman med vad våra små grå har för sig innanför skallbenet.

Litteraturhänvisningar

Neurologic

Eliezer Sternberg
Pantheon Books

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.