Annons

Enligt rödlistan är gölgrodan (Pelophylax lessonae) klassad som sårbar i Sverige, men det globala beståndet är livskraftigt.

Bild: 
Wild Wonders of Europe / Lundgren / NPL

Svenska yngel växer med rekordfart

Grodyngel i Sverige växer snabbare än i varmare länder. Det anses vara en anpassning till den korta svenska sommaren.

Annons

Publicerad:

2016-04-12

Forskare vid Uppsala universitet har jämfört hur fort yngel av gölgroda Pelophylax lessonae växer i Sverige, Polen och i Lettland. Forskarnas studier, som publicerades i Evolutionary applications, visar att när det är kallt så växer grodyngel lika fort – eller snarare lika långsamt – i alla tre länderna. Men när det är varmt så växer de svenska grodynglen avsevärt snabbare än de övriga.

Forskarna samlade in ägg från gölgrodor i de tre länderna och kläckte dem på labb vid två temperaturer: 19 grader och 26 grader. De svenska ynglen samlades in i norra Uppland, som utgör den nordliga gränsen för gölgrodans utbredning. Vid den högre temperaturen tillväxte de svenska grodynglen ungefär 45 procent snabbare än de övriga. Vid den lägre temperaturen var skillnaderna obetydliga.

Gölgrodan börjar inte fortplanta sig förrän vattnet är 16 grader varmt. Det är en stor skillnad jämfört med exempelvis vanlig groda, Rana temporaria, som börjar redan när isen går upp.

Den speciella temperaturanpassningen hos svenska gölgrodor är alltså en förutsättning för att äggen ska hinna utvecklas till grodor under våra korta somrar.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.