Annons
Röstning i Sverige

Röstning ökar inte samhällskunskapen hos unga förstagångsväljare, enligt ny forskning.

Bild: 
iStock

Tidig rösträtt ökar inte kunskapen

Författare: 

Publicerad:

2016-04-06

Vi får rösta efter att vi fyllt 18 år i Sverige. Därför finns det ungdomar som är födda samma år och går i samma klass på gymnasiet där några får rösta vid ett val och andra inte, beroende på födelsedatumet.

Forskare har nu jämfört kunskapsnivån hos ungdomar som fyllt 18 år några veckor före respektive efter ett val, under sju av de allmänna val som hållits i Sverige åren 1988–2006. Kunskapsnivån har mätts genom att jämföra betygen i samhällskunskap, vilka inte påverkades av möjligheten att rösta: ”Resultaten visar entydigt att den tidiga rösträtten inte ger ökade kunskaper i samhällskunskap”, skriver nationalekonomen Olof Rosenqvist, som är verksam vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.

Tidigare forskning har visat att en sänkt rösträttsålder troligen skulle gynna Miljöpartiet och Sverigedemokraterna, sannolikt för att förstagångsväljare ofta är mer lättpåverkade av rådande opinion. 

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

1

Dela artikeln:

TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR NYFIKEN PÅ ALLVAR
11 nummer 859 kr
2 nummer 99 kr
Du vet väl att du kan läsa Forskning & Framsteg i din läsplatta? Ladda ned appen från App Store eller Google Play. (Läsplatteutgåvan ingår i alla prenumerationer.)

Kommentarer

Hej, jag skulle behöva hjälp av intresserade demokrati-forskare som vill söka stöd från Vetenskapsrådet för att hjälpa till att forma ett digital demokrati alternativ för världen med start i Sverige 2018. Läs mer om projektet är: https://igov.direct/se/