Annons

De två amerikanska presidentkandidaterna Donald Trump och Hillary Clinton sänker röstläget. 

Bild: 
Scott Olson / Getty Images / AFP, Jocelyn Augustino / Redux / REDUX / TT

Olika budskap – samma läte

Politiker anpassar sitt sätt att använda rösten efter publiken på samma sätt som andra däggdjur.

Annons

Publicerad:

2016-05-24

Demokraterna Hillary Clinton och Bernie Sanders ingår i en studie av hur politiska ledare förändrar röstens tonhöjd och intensitet beroende på vem som lyssnar. Det gör även två företrädare för motståndarpartiet republikanerna: Donald Trump och Carly Fiorina.

Alla de fyra politikerna talar med djup röst när andra makthavare finns i närheten, och undviker helt högre tonhöjder i sitt röstomfång. Motsvarande mönster finns även bland andra däggdjur i situationer där de vill markera fysisk storlek, makt och dominans, noterar röstforskaren Rosario Signorello vid University of California i USA.

Han studerade även hur var och en av de fyra politikerna använde sin röst som talare på massmöten, samt under icke-politiska tv-intervjuer. Slutsatsen blev att politikerna, oavsett kön och partitillhörighet, anpassar sin röst efter sammanhanget på samma sätt.

Resultaten presenterades nyligen vid forskarmötet Acoustical Society of America i Salt Lake City, USA.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.