Annons

Äldre par

Gifta personer lever i regel ett längre liv.

Bild: 
Istockphoto

Gifta personer lever längre

Annons

Publicerad:

2016-05-30

Medellivslängden ökar stadigt i Sverige, men skillnaderna mellan olika grupper är stora – och växande.

 Både kvinnor och män har en längre förväntad livslängd om de är gifta vid 65 års ålder.

Gifta personer lever längre, liksom högutbildade och personer med hög inkomst, enligt en ny rapport från SCB. Det finns många förklaringar till att gifta lever längre: Gifta personer har tillgång till större socialt stöd och större nätverk än andra grupper. Och egenskaper som är gynnsamma för äktenskap, till exempel avsaknad av missbruk, är även hälsofrämjande.

Skillnaderna i medellivslängd i relation till utbildning har ökat sedan 1980-talet, framför allt för kvinnor. De med eftergymnasial utbildning lever nu betydligt längre än de med enbart förgymnasial utbildning.

Bland männen så är det skillnader i inkomstnivå som medför större variationer i livslängd. Framför allt är det män med låg inkomst som lever betydligt kortare än kvinnor med låg inkomst.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.