Annons

Provröret till vänster innehåller röda blodkroppar som har tillverkats av omprogrammerade hudceller. I det högra provröret finns hudceller.

Bild: 
Johan Flygare

Hud kan göra röda blodkroppar

Svenska forskare har programmerat om hudceller till röda blodkroppar. I framtiden kan metoden bli ett alternativ till donerat blod.

Annons

Publicerad:

2016-06-02

Forskare vid Lunds universitet behandlade hudceller med olika proteiner som slår på och stänger av gener. De upptäckte att en kombination av fyra sådana proteiner får hudcellerna att byta skepnad och börja alstra röda blodkroppar.

Johan Flygare, blodforskare vid Lunds universitet, hoppas att den nya kunskapen om blodbildningens genetik ska göra praktisk nytta.

– Man kan tänka sig att det i framtiden blir möjligt att tillverka röda blodkroppar i en bioreaktor, säger han.

Det skulle öka tillgången till blod för personer med en ovanlig blodgrupp, eller som av andra anledningar inte tål vanliga transfusioner.

De celler Johan Flygare och hans medarbetare hittills har framställt liknar röda blodkroppar hos ett foster. De innehåller en cellkärna. En fullmogen röd blodkropp, däremot, är en ovanlig celltyp utan kärna.

Det finns alltid en risk för att odlade celler som förs in i kroppen bär med sig tumörgener. Men den risken försvinner om forskarna lyckas förmå de röda blodkropparna att bli helt mogna och göra sig av med kärnan.

De presenterar sina resultat i tidskriften Cell reports.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.