Annons

Läkare som blir bjudna på lunch av ett läkemedelsbolag skriver oftare ut bolagets mediciner till sina patienter.

Bild: 
Istockphoto

Ingen slump att läkare äter gratis

 

Annons

Publicerad:

2016-06-20

En enda gratislunch har ett tydligt samband med läkares benägenhet att skriva ut en viss medicin – från läkemedelsbolaget som betalat notan.

Läkemedelsbolag som bjuder läkare i USA på måltider eller andra förmåner måste registrera utläggen i en databas. Nu har amerikanska forskare samkört databasen med uppgifter om vilka mediciner läkarna skriver ut. Mönstret är tydligt.

Den som tar emot en enda måltid värd upp till 160 kronor är extra benägen att skriva ut en medicin från bolaget som betalar notan. För ett preparat mot depressioner var sannolikheten mer än fördubblad. Fler måltider och dyrare mat innebar ännu fler recept.

Resultaten betyder inte nödvändigtvis att läkare låter sig mutas. En annan möjlighet är att läkare som redan är positiva till en viss medicin söker sig till industrisponsrade seminarier, där en måltid ingår.

Forskarna redovisar sina rön i JAMA Internal Medicine. I en ledare påpekar tidskriftens redaktör att det finns en motsättning mellan läkemedelsbolagens vinstintresse och läkarnas oberoende, och att det vore bättre om bjudpengarna i stället gick till forskning.

Även i Sverige förekommer gratis måltider vid sammankomster som läkemedelsindustrin sponsrar. En sådan måltid ska vara ”måttfull”, enligt ett avtal mellan industrin och Sveriges kommuner och landsting.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

2

Kommentarer

Forskande läkemedelsföretag lägger avsevärda summor på forskning och utveckling redan i dag. Och läkemedel som blir godkända numera kan vara relativt komplexa både vad det avser användning såväl som att hitta rätt patienter för rätt behandling. Därför är möten mellan läkare och industrin ett viktigt tillfälle att informera om läkemedlets egenskaper och effekt, behandling och vilka patienter som har mest nytta av läkemedlet och för läkarna att ställa frågor och framföra synpunkter.

Kan ju tänkas att de som inte varit på seminarium heller inte känner till medicinen eller dess användning.