Annons

Det finns mer än nio miljoner alléträd i Kalifornien. Här Sunset boulevard i Los Angeles.

Bild: 
Istockphoto

Trädalléer är lönsamma för staden

Annons

Det finns drygt nio miljoner träd längs vägarna och boulevarderna i Kaliforniens städer. Kostnaden för att sköta om alléträden motsvarar ungefär 1,4 miljarder kronor per år, vilket är 45 kronor per stadsbo.

Alléträden tar upp 900 000 ton koldioxid ur atmosfären årligen. Det ger samma effekt som att ta bort 120 000 bilar från vägarna. Dessutom minskar alléträden halterna av farliga svavel- och kväveföreningar, förhindrar översvämningar, ger svalka samt höjer värdet på fastigheter. Det totala värdet av dessa ekosystemtjänster är drygt åtta miljarder kronor per år, nästan sex gånger mer än kostnaderna.

Sifforna kommer från en studie publicerad i Urban forestry & urban greening. Forskarna bakom studien konstaterar att det finns utrymme för ytterligare 16 miljoner alléträd i Kaliforniens städer. Alléträden utgör endast 5 procent av träden i delstatens städer, så det totala värdet av stadsträdens ekosystemtjänster är avsevärt mycket högre.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.