Annons

Lysande om upplysningen

Annons

Publicerad:

2016-12-22

”Vad har romarna någonsin gett oss?”, frågar aktivisten Reg under ett kampanjmöte mot romarnas ockupation av det Heliga landet, i Monty Pythonfilmen Life of Brian från 1979.

”Akvedukten!”, svarar hans åhörare.

”Ja, ja, men bortsett från det?”, svarar Reg.

Mötesdeltagarna fortsätter med fler förslag: renhållning, vägar, bevattning, medicin, utbildning, fred, offentliga badhus …

Idéhistorikern Anthony Gottlieb använder scenen för att illustrera vad upplysningsfilosofierna har gett oss. Han är före detta chefredaktör på den brittiska tidningen Economist, och en gudabenådad stilist.

Hans senaste bok ger liv åt Descartes, Locke, Hobbes, Voltaire och en lång rad andra tänkare under den epok i västerlandets historia vi känner som upplysningstiden. Tidens idéer spretar i många riktningar, och slår slint ibland. Men ett gemensamt drag är en växande tro på förnuft och vetenskap som vapen mot dogmernas dumhet.

Detta arv känns omistligt i en tid då världens mäktigaste land leds av folk som viftar bort vetenskapliga fakta om växthuseffekten, och vill att evolutionen och bibelns skapelseberättelse ska vara jämställda teorier i skolundervisningen.

Litteraturhänvisningar

The dream of enlightenment

Anthony Gottlieb
W.W. Norton

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.