Annons

Segelfisk (Istiophorus platypterus) Längd: max cirka 3,5 m. Vikt: max 100 kg. Hastighet: max cirka 100 km/h.

Bild: 
Istock

Mer mat ju fler som delar

Annons

Publicerad:

2016-12-19

Segelfiskar jagar sardiner genom att piska med sitt spjut i stimmet, så att fiskarna skadas och blir lättare att fånga. Nu har en grupp forskare under ledning av biologen James Herbert-Read vid Stockholms universitet visat att segelfiskarna fångar betydligt fler sardiner per tidsenhet om de hjälps åt att attackera stimmet. Det beror på att varje segelfisk skadar fler fiskar än den kan fånga. Därmed ökar andelen lättfångade byten ju fler segelfiskar som deltar i attackerna.

Källa: Proceedings of the Royal Society B

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.