Annons

Bild: 
Istock

Styrketräning bromsar demens

Annons

Personer med lindrig kognitiv störning – som ofta leder vidare till demenssjukdom – kan få ökad kognitiv förmåga av styrketräning. Det har australiska forskare visat i en ny studie.

I studien ingick sammanlagt 100 personer i åldrarna 55 till 86 år. Forskarna fann en signifikant ökning i generell kognitiv förmåga hos de som fick styrketräna, jämfört med de som i stället lottades till att ägna sig åt till exempel kognitiv träning eller rena placebo-aktiviteter. Det syntes dock ingen skillnad mellan grupperna när forskarna specifikt mätte minnesförmågan.

Deltagarna tränade 2–3 dagar i veckan under sex månader. Just det är avgörande enligt forskaren Yorgi Mavros, vid University of Sydney, Australien, som lett studien. Nyckeln är att träna ofta, minst två gånger i veckan och med hög intensitet, förklarar han.

Källa: Journal of the American Geriatrics Society

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

2

Kommentarer

Lindrig kognitiv störning (MCI), är absolut inte något förstadium till demens. Lindrig kognitiv störning är en riskfaktor, precis som högt blodtryck, diabetes, höga kolesterolvärden, högt blodsocker, rökning, alkohol, berusning, snusning och droger med mera är. Och ju fler riskfaktorer man har utöver Lindrig kognitiv störning, desto större risk är det att drabbas av en demenssjukdom. Men Lindrig kognitiv störning är inget förstadium till demens, och är sällan en ensam riskfaktor, om individen inte har några andra riskfaktorer utöver Lindrig kognitiv störning. Dom flesta människor som får diagnosen Lindrig kognitiv störning, får oftast sin diagnos MCI att gå tillbaks igen, och dom drabbas inte av Alzheimers eller övriga demenssjukdomar.

Hej Anna,

Tack för din synpunkt. Jag har förtydligat första meningen i notisen så att man förstår att lindrig kognitiv störning inte alltid leder vidare till värre kognitiva problem. Däremot är lindrig kognitiv störning ofta ett förstadium och i den senaste versionen av psykiatrins diagnosmanual DSM har demensbegreppet till och med ersatts av major neurocognitive dirorder och minor neurocognitive disorder (”kognitiv sjukdom” och ”lindrig kognitiv funktionsnedsättning” i svensk översättning).

Bästa hälsningar,
Jonas Mattsson