Annons

Tid(b)eräkning

1 | Vilken av följande epoker har inte använts som utgångspunkt för tideräkning i Europa innan Kristi födelse infördes?

A | Karl den stores kröning

B | Skapelsen

C | Kristi död

D | Roms grundande

E | Konsuls tillträde

2 | Varför delades året i tolv månader och dagen i tolv timmar?

Facit

1 | Rätt svar är A: Karl den stores kröning. 

2 | Det infördes av sumererna, som hade basen 12 för sin räkning och matematik.