Annons

Bild: 
istock

Hur lång är en meter – och en sekund?

Annons

Publicerad:

2017-11-23

Enheterna i det internationella måttsystemet (SI-systemet) håller på att få en översyn. Med allt noggrannare mätmetoder behövs bättre enheter. Enligt ett nytt förslag ska alla enheter vara fast förankrade i olika naturkonstanter som är väl uppmätta – och som är relaterade till varandra. Ett kilogram ska till exempel definieras utifrån Plancks konstant och längden på en meter och en sekund. I november 2018 tar Allmänna konferensen för mått och vikt beslut om att anta de nya definitionerna.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.