Annons

Svensk forskare om vår tids ödesfråga – smarta maskiner (1 av 2)

Annons

Publicerad:

2017-11-23

I sin nya bok bjuder den svenske fysikern och MIT-professorn Max Tegmark in läsaren till det han kallar ”vår tids viktigaste samtal”. Det handlar om framtiden med en artificiell intelligens som överträffar vår egen.

Vilka mål kommer denna superintelligens att ha? Vem ska kontrollera den? Har den ett medvetande? Vad händer med mänskligheten?

Frågorna är många och stora och boken ger inga enkla svar. Max Tegmark utforskar olika scenarier och läsaren får på köpet en bra överblick av var AI-forskningen står i dag.

När – eller om – superintelligensen blir verklighet vet ingen, men det kan ske under vår livstid. Diskussionen om risker och mål kan därför inte vänta, menar Max Tegmark.

Det går inte att, som med bilen, lansera den och först efter ett antal dödliga krascher uppfinna säkerhetsbältet.

Litteraturhänvisningar

Liv 3.0

Max Tegmark
Volante

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.