Annons
Bild: 
Wikimedia

Alarmerande aktivitet

1 | Vem upptäckte radioaktiviteten?

2 | Vilket radioaktivt ämne ger högst genomsnittlig stråldos till Sveriges befolkning?

A | Kalium via maten

B | Radon via inomhusluften

C | Cesium från radioaktivt nedfall

Facit

1 | Den franske vetenskapsmannen Henri Becquerel, 1896.

2 | Rätt svar är radon. Alla får vi i oss kalium via maten, men radioaktiviteten är mycket svag, 0,16 mSv/år. Doserna strålning från nedfall av cesium-137 från kärnkraftsolyckor etc. är ytterst små (0,01 mSv/år), men kan variera individuellt. Även radonhalterna varierar. Den som lever i hus med låg radonhalt och inte röker utsätts för mer strålning från kalium, men i genomsnitt står radon för en större dos (cirka 1 mSv/år). Tack till Strålsäkerhetsmyndigheten!