Annons

Avgaser och partiklar från trafiken ökar demensrisken hos de boende.

Bild: 
Istockphoto

Ökad risk för demens kopplas till tung trafik

Författare: 

Publicerad:

2017-01-16

Risken för demens ökar om du bor nära en tungt trafikerad väg. Det visar en studie i The Lancet, där befolkningen i den kanadensiska staden Ontario har följts mellan år 2001 och 2012. Av de 2,2 miljoner 55–85-åringarna utvecklade 243 611 demens. Risken att drabbas var förhöjd med 7 procent bland dem som bodde närmare än 50 meter från en tungt trafikerad väg. För de som bodde mellan 50 och 100 meter från trafiken var risken förhöjd med 4 procent, och för dem som bodde mellan 100 och 200 meter bort var den 2 procent högre. För boende mer än 200 meter från den tunga trafiken fann forskarna ingen förhöjd risk alls.

Forskarna kopplar demensrisken till kväveoxid i avgaserna och små partiklar från såväl avgaser som bromsar, däck och vägar. Enbart kväveoxiden och partiklarna kunde dock inte förklara hela den ökade förekomsten av demens. Forskarna spekulerar i att även buller och andra avgasämnen kan bidra.

Även risken för parkinson och multipel skleros studerades, men där syntes inget samband med närheten till trafiken.

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

Dela artikeln:

TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR NYFIKEN PÅ ALLVAR
10 nummer 779 kr
2 nummer 99 kr
Du vet väl att du kan läsa Forskning & Framsteg i din läsplatta? Ladda ned appen från App Store eller Google Play. (Läsplatteutgåvan ingår i alla prenumerationer.)

Lägg till kommentar