Annons

Män som utesluter mörkhyad man

Män diskriminerar och diskrimineras. 

Bild: 
Istock photo

Typiskt svenskt utseende ger fördelar

Annons

När manliga arbetsförmedlare väljer vilka arbetssökande som ska rekommenderas till en arbetsmarknadsutbildning, tenderar de att i högre utsträckning välja personer som uppfattas ha ett typiskt svenskt utseende. De uppger att de förknippar detta utseende med positiva egenskaper, till exempel pålitlighet och trevlighet. Prioriteringen förklaras inte av någon faktisk bedömning av förmågan att klara utbildningen. Kvinnliga arbetsförmedlare tycks inte påverkas av utseendet på detta sätt.

Studien bygger på 435 arbetsförmedlare i Stockholmsregionen, som under 2012 deltog i en undersökning där de fick möta fiktiva arbetssökande via ett datorprogram. Den genomfördes av forskare vid Stockholms universitet i samarbete med Arbetsförmedlingen och Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.

– Vi vet från andra studier att det främst är män som utövar diskriminering. Våra resultat ligger i linje med detta, säger Mahmood Arai, som är professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet.

I valet mellan två likvärdiga kandidater prioriterade både manliga och kvinnliga arbetsförmedlare de som talade svenska med brytning – vilket låg i linje med Arbetsförmedlingens riktlinjer vid undersökningsperioden. Stöd skulle i första hand beviljas dem som uppfattades stå längst ifrån arbetsmarknaden.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.