Annons

Världens mest exakta dirigent

Författare: 

Publicerad:

2017-02-06

I en orkester signalerar dirigenten till de olika stämmorna, så att de håller rätt takt och tempo. Annars skulle musikens olika delar inte stämma överens med varandra. På samma sätt behövs en tydlig tidsinformation för många vetenskapliga experiment. Men då måste taktpinnen ofta vifta oerhört mycket fortare. Det kan handla om att hinna se vad som händer i en kemisk reaktion, hur molekyler ändrar form – eller försök där flera delar måste samverka noggrant, som att synkronisera mätningar i ett nätverk av teleskop.

En forskargrupp i Hamburg rapporterar nu att de lyckats slå rekord med en ny experimentdirigent. De har lyckats synkronisera signaler med laser och mikrovågor på flera kilometers avstånd från varandra, med en noggrannhet på mindre än en miljondels miljarddels sekund – en femtosekund. Försöket höll samma precision i hela 18 timmar.

Forskarna tänker sig att deras nya tidhållningssystem kan användas vid bland annat den nya europeiska forskningsanläggningen XFEL, där fenomen i nanoskala ska undersökas med hjälp av korta, intensiva röntgenblixtar. Anläggningen, där även Sverige medverkar, invigs senare i år.

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

Dela artikeln:

TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR NYFIKEN PÅ ALLVAR
10 nummer 779 kr
2 nummer 99 kr
Du vet väl att du kan läsa Forskning & Framsteg i din läsplatta? Ladda ned appen från App Store eller Google Play. (Läsplatteutgåvan ingår i alla prenumerationer.)

Lägg till kommentar