Annons

forskare

I Sverige disputerar sedan ungeför år 2010 lika många män som kvinnor

Bild: 
Istockphoto

Doktorstiteln inte längre en könsfråga

Annons

År 1990 hade nästan en procent av Sveriges manliga befolkning (25–64 år) en forskarutbildning. Motsvarande siffra för kvinnor var bara drygt 2 promille. Sedan dess har det hänt en del. Nu har 1,5 procent av männen forskarutbildning, och bland kvinnorna är siffran 1,1 procent, enligt en rapport från Universitetskanslerämbetet som kom i slutet av förra året.

Kvinnliga doktorer spurtade vid millennieskiftet: Antal doktors- och licentiatexamina för kvinnor och män 1977–2015.

Under framför allt slutet av 1990-talet och början av 2000-talet påbörjade allt fler kvinnor en forskarutbildning, och 2005 var det ungefär lika många män som kvinnor som tog ut sin doktorsexamen. Sedan dess har återigen något fler män påbörjat forskarstudier varje år, men kurvorna ligger numera nära varandra.

Bland nyantagna doktorander dominerar kvinnor inom lantbruksvetenskap, medicin- och hälsovetenskap samt humaniora. Inom teknik är männen fortfarande i majoritet.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1

Kommentarer

Hej! Det är fantastiskt att det är mer jämlikt mellan könen när det gäller forskarstuderande, även om det fortfarande finns kvar ämnesskillnader! Men titta på hur det ser ut för kvinnors möjligheter till lektors-, docent- och professorstjänster!!!!!!!!!