Annons
forskare

I Sverige disputerar sedan ungeför år 2010 lika många män som kvinnor

Bild: 
Istockphoto

Doktorstiteln inte längre en könsfråga

Författare: 

Publicerad:

2017-03-08

År 1990 hade nästan en procent av Sveriges manliga befolkning (25–64 år) en forskarutbildning. Motsvarande siffra för kvinnor var bara drygt 2 promille. Sedan dess har det hänt en del. Nu har 1,5 procent av männen forskarutbildning, och bland kvinnorna är siffran 1,1 procent, enligt en rapport från Universitetskanslerämbetet som kom i slutet av förra året.

Kvinnliga doktorer spurtade vid millennieskiftet: Antal doktors- och licentiatexamina för kvinnor och män 1977–2015.

Under framför allt slutet av 1990-talet och början av 2000-talet påbörjade allt fler kvinnor en forskarutbildning, och 2005 var det ungefär lika många män som kvinnor som tog ut sin doktorsexamen. Sedan dess har återigen något fler män påbörjat forskarstudier varje år, men kurvorna ligger numera nära varandra.

Bland nyantagna doktorander dominerar kvinnor inom lantbruksvetenskap, medicin- och hälsovetenskap samt humaniora. Inom teknik är männen fortfarande i majoritet.

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

1

Dela artikeln:

TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR NYFIKEN PÅ ALLVAR
10 nummer 779 kr
2 nummer 99 kr
Du vet väl att du kan läsa Forskning & Framsteg i din läsplatta? Ladda ned appen från App Store eller Google Play. (Läsplatteutgåvan ingår i alla prenumerationer.)

Kommentarer

Hej! Det är fantastiskt att det är mer jämlikt mellan könen när det gäller forskarstuderande, även om det fortfarande finns kvar ämnesskillnader! Men titta på hur det ser ut för kvinnors möjligheter till lektors-, docent- och professorstjänster!!!!!!!!!