Annons

Globala ekonomiska klyftor

Annons

Publicerad:

2017-03-09

Bakom denna nya, snygga sajt om global ekonomi och ojämlikhet ligger bland annat Thomas Piketty och den svenske nationalekonomen Daniel Waldenström. Här finns tidsserier över inkomstfördelning och förmögenheter i ett stort antal länder. Mumma för statistik- och grafikälskaren.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.