Annons

I den japanska anläggningen Super-Kamiokande är väggarna täckta av detektorer, som registrerar ljusblixtar som bildas av kolliderande neutriner.

Bild: 
Kamioka Observatory / ICRR / The University of Tokyo

Neutrinerna kan ha sterila släktingar

Neutrinerna har nyligen bekräftats ha massa. Är de en del av den osynliga mörka materien?

/Riber Hansson

Annons

Publicerad:

2017-03-09

Det stämmer att neutrinerna bekräftades ha massa år 1998. Upptäckten belönades med Nobelpriset i fysik år 2015. Eftersom neutrinerna har massa och endast växelverkar med den svaga kraften, förutom gravitationskraften, så utgör de förvisso en del av den osynliga mörka materien, som utgör cirka 27 procent av den totala energin i universum. Men hur stor del av den mörka materien utgör då neutrinerna? Sommaren 2016 fastställdes, i det experiment som fått namnet Planck, att det handlar om högst ett par procent av den totala mörka materien. Trots neutrinernas stora antal (de är universums näst vanligaste partikel – bara fotonerna är fler) utgör de alltså endast ett litet bidrag till den mörka materiens sammanlagda massa.

En långsökt möjlighet är dock att det finns så kallade ”sterila neutriner”, som endast växelverkar med gravitationskraften. Sterila neutriner skulle vara förenliga med mörk materias begränsningar. Men vi vet inte om de existerar.

 /Tommy Ohlsson, professor i teoretisk fysik, KTH

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.