Annons

Går det att skölja bort demens från hjärnan?

Jag ser för mig hur man kan uppfinna ett sköljmedel och skölja bort plack i hjärnan. Är det långt kvar tills något sådant är uppfunnet?

/Christina Björk, 78 år

Annons

Publicerad:

2017-04-13

Förekomsten av så kallade amyloida plack i hjärnan ökar påtagligt risken för att utveckla demenssjukdom såsom Alzheimers sjukdom. Dessa plack kan uppstå 15–20 år innan hjärnan börjar fungera sämre och minnesbesvär blir tydliga. Plack kan också förekomma i den friska hjärnan i högre åldrar, från cirka 80 år och uppåt, utan att ge direkta minnesbesvär. I grunden beror dessa plack på att ett protein, beta-amyloid, klumpar ihop sig på ett skadligt sätt.

Forskningen har länge försökt utveckla läkemedel som skulle kunna reducera mängden plack i hjärnan. Din fråga om uppfinning av ett sköljmedel är därför genial, men kanske något svår att genomföra, då det sannolikt är svårt att skölja hjärnan. Däremot har forskare och läkemedelsindustrin utvecklat olika antikroppar för att försöka ”vaccinera” mot alzheimer, det vill säga minska produktionen av plack och förekomsten av beta-amyloid. Hittills har framgångarna varit begränsade. Trots att man kunnat påvisa en minskning av placken, så har patienternas minnesbesvär inte lindrats. Flera viktiga kliniska studier pågår dock för närvarande och nya, förhoppningsvis positiva, resultat förväntas inom något eller några år.

Sannolikt är det mycket viktigt att starta behandlingen tidigt i sjukdomsprocessen. Därför pågår också studier i USA där man prövar dessa ”vaccin” på personer över 65 år som har plack i hjärnan men ännu inga symtom, för att se om tidig behandling kan förebygga minnesbesvär och demens.

/Agneta Nordberg, professor vid Centrum för Alzheimerforskning, Karolinska institutet

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.