Annons

Boken är bäst

Annons

Publicerad:

2017-05-19

För att reda ut den eviga frågan om det är boken eller filmen som är bäst har Forskning & Framsteg samkört två databaser med betygsatta böcker respektive filmer: Book crossing, som innehåller cirka 115 000 böcker och Internet movie database, som omfattar ungefär 56 000 filmer.

Bild: 
Wikimedia

Varje prick är ett verk som finns i både bok- och filmformat, totalt drygt 350 stycken. Grafen visar förhållandet mellan läsarnas respektive tittarnas betyg. Längs den prickade linjen är betygen likadana. De prickar som hamnar ovanför linjen är alltså verk som anses vara bäst i bokform och vice versa.

Böckerna får i genomsnitt betyget 7,602 och filmerna 5,987. Skillnaden, 1,61 betygssteg, är klart statistiskt säkerställd (p<0,001). Så svaret på frågan är: Boken får högst betyg.

Källor: Imdb och Book crossing, Universität Freiburg – institut für informatik

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.