Annons

Kulört i kubik

Författare: 

Henning har fyra kuber med färgade sidor. Han byggde tre olika L-formade figurer med hjälp av kuberna, en i taget, och tog kort på dem (se bild). Sedan lade han om dem och byggde en kvadrat som han tog ett svart-vitt foto på. Alla sidor som syns på kvadraten hade alltså samma färg. Vilken färg kan det vara? 

Facit

Det kan bara vara grönt. På första bilden syns 8 röda sidor, på den andra 8 gröna och på den tredje 8 gula sidor, vilket utgör alla de 24 sidorna på kuberna. Alla sidor som inte syns på den första bilden är alltså icke-röda, alla som inte syns på andra bilden är icke-gröna och alla som inte syns på den tredje bilden är icke-gula.

Den svartvita figuren kan inte vara gul på de sidor som syns, eftersom det bara finns tre kuber med gult på (den sista som syns har en grön sida, och alla sidor som inte syns vet vi är icke-gula).

Det kan inte heller vara den röda färgen som syns, då det förvisso finns fyra kuber med rött på, men två av dem har bara en röd sida, men det behövs minst tre kuber med minst två röda sidor för att bygga kvadraten.

Det kan bara vara den gröna färgen som syns. På figur två syns att det finns en kub med tre gröna sidor, två kuber med två gröna sidor och en till kub med en grön sida, vilket är vad som behövs för kvadraten.