Annons

Ungefär var fjärde till var femte person känner av någon form av hösnuva – alltså pollenallergi.

Bild: 
Getty Images

Så funkar pollenallergi

Hängig i ett halvår, eller bara lätt snuva någon enstaka försommarvecka? Ungefär var fjärde till var femte person känner av någon form av hösnuva – alltså pollenallergi. Men vad är det egentligen för något?

Annons

Publicerad:

2017-06-15

Pollenallergi är en missriktad reaktion från immunförsvaret. Av någon anledning har det uppfattat pollen som ett hot och skapat antikroppar mot det. Pollen innehåller växternas hanliga könsceller. Vindpollinerade växter, som gräs och de flesta träd, ger ofta starkast allergisk reaktion.

Hur kan besvären lindras?

Antihistaminer
Blockerar histaminreceptorer så att mastcellens varning till kroppen inte går fram.

Hydrokortison
Hämmar inflammation. Verkar genom att tränga in i cellen. Ges lokalt (t.ex. som nässprej) för att minimera biverkningar.

Kromoglikater (t.ex. lomudal)
Inflammationshämmande ämnen som troligen verkar genom att blockera histaminutsöndringen.

Hyposensibilisering
Så kallad hyposensibilisering kan bota allergi. Behandlingen består i successivt ökad exponering för ämnet under flera år – en effektiv men omständlig metod.

Så funkar pollenallergi

Klicka för att ladda ner infografiken som pdf.

Bild: 
Johan Jarnestad

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.