Annons

Tunna skivor

1 | Hur tunt är 2D-materialet grafen?

2 | Vilka av följande påståenden om grafen är sanna?

a) Det bryts i kolgruvor.

b) Det är starkare än stål i förhållande till sin vikt.

c) Det leder elektrisk ström bättre än koppar.

d) Det kan göras magnetiskt.

Facit

1 | Materialet består av kolatomer i skivor som är endast en atom tunna. Kolatomens diameter är cirka 3,5 Å eller 0,35 nm.

2 | Rätt svar är b, c och d. Grafen framställs syntetiskt.