Annons
Bild: 
Alfred Pasieka / SPL

Växternas SOS

Författare: 

Precis som människor och djur varnar andra i sin omgivning för fysisk fara kan växter göra det. En ny studie på ogräset backtrav visar ett tidigare okänt sätt för växter att varsko sina grannar om eventuella skadegörare – vilket?

a) De skickar en kemisk signal om att de blivit skadade vilket gör att grannen växer snabbare och blir ”taggigare” som skydd.

b) De utsöndrar ett ämne som gör att alla insekter på växten hoppar till grannen som därigenom märker av faran.

c) Vid en attack börjar växten att aktivt svettas och sloka och faller på sin granne som därigenom varnas för angripare.

Facit

Rätt svar är a. En studie publicerad i tidskriften Frontiers in Plant Science pekar på att växter kan hjälpa en granne med luftburna signaler som påverkar närliggande växters försvar via rötterna. Växter som skadades mekaniskt visade sig skicka sådana signaler till oskadade växter, vilka svarade på dessa signaler genom att öka både tillväxten i rötterna och antalet goda mikrober i rotområdet. Det misstänks skydda växten från skadliga mikroorganismer på bladen.