Annons

Hotfulla hästar

Författare: 

I den mittersta 8x8-kvadraten på ett 16x16-bräde har man ställt schackbönder. Kan man placera 32 springare (hästar) på de resterande rutorna så att alla tomma rutor blir hotade av åtminstone någon av springarna (se bild)?

Facit

Ja, det går. Det ses enklast genom att dela in de tomma rutorna t.ex. i åtta block om 6x4 rutor, enl bild 1, och placera fyra springare i mitten av varje, som på bild 2. Dessa hotar alla resterande rutor i blocket.