Annons
Bild: 
Istock

Brillbryderi

Författare: 

På ett företag är andelen glasögonprydda bland alla män större än andelen glasögonprydda bland alla anställda. Vilket är större på detta företag: andelen män bland alla glasögonprydda eller andelen män bland alla anställda?

Facit

Låt a beteckna antalet anställda, b antalet män, c antalet glasögonprydda män och d antalet glasögonprydda kvinnor.

Förutsättningen säger att:

Detta kan skrivas som ac > b(c+d) eller:

Den sista olikheten säger att andelen män bland alla glasögonprydda på företaget är större än andelen män bland alla anställda.