Annons

Rickard Arvidsson (t.v.) och Björn Sandén letar efter enklare alternativ till de sällsynta metaller som finns i bland annat mobiltelefoner.

Bild: 
Ulrika Ernström

De ersätter ovanlig metall med vanligt kol

Våra mobiltelefoner innehåller en mängd sällsynta metaller som ofta utvinns under slavliknande förhållanden i till exempel Kongo-Kinshasa. Nu har forskare vid Chalmers visat att flera av dessa metaller kan ersättas med vanligt kol.

Annons

Mobiler, datorer och andra vardagsprodukter innehåller ovanliga metaller som gallium, tantal, germanium och indium. Dessa metaller är svåra att utvinna och används för att finansiera väpnade strider till exempel i Kongo-Kinshasa. De är dessutom svåra att återvinna.

Men på sikt kan de här ovanliga metallerna bytas ut mot ett av våra vanligaste grundämnen: kol. Rickard Arvidsson och Björn Sandén, forskare i miljösystemanalys på Chalmers tekniska högskola i Göteborg, visar i en ny studie i tidskriften Journal of Cleaner Production att 13 av 14 undersökta ovanliga metaller på sikt kan bytas ut mot olika kolnanomaterial.

Ovanliga metaller i vardagsföremål

Ovanliga metaller finns i bland annat datorer, mobiltelefoner och annan elektronik. 

Bild: 
Jonas Sandwall

– Utvecklingen har nått olika långt för olika metaller och tillämpningar, men i vissa fall, som för indium och gallium, är resultaten väldigt lovande, säger Rickard Arvidsson, docent vid avdelningen Miljösystemanalys på institutionen för teknikens ekonomi och organisation på Chalmers.

Genom att granska patent och forskningsartiklar har de kartlagt utvecklingen av kolnanomaterialen grafen, fullerener samt kolnanorör. Alla tre uppvisar egenskaper som är typiska för metaller, exempelvis god ledningsförmåga och styrka.

– När det till exempel gäller grafen lyfts det ständigt fram vilka nya, häftiga saker man kan göra, som bättre och snabbare elektronik. Vi vill i stället lyfta fram resursperspektivet, säger Rickard Arvidsson.

Hur lång tid det kan komma att ta innan kolmaterialen kan ersätta elektroder i elektronik, platina i katalysatorer eller gallium i halvledare kan Rickard Arvidsson inte svara på.

Han säger att det också behövs mer forskning för att studera materialens miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv, det vill säga hela vägen från gruva till återvinning.

Vilket var då det ämne som inte kan bytas ut mot kolnanomaterial, enligt forskarnas genomgång? Jo, guld i smycken.

Metall Huvudtillämpning Kolnanomaterial
Antimon Flamskyddsmedel Grafen, kolnanorör, fullerener
Beryllium Ledande material Grafen, kolnanorör
Krom Rostskydd Grafen, kolnanorör, fullerener
Kobolt Starka material Grafen, kolnanorör, fullerener
Gallium Halvledare Grafen, kolnanorör
Germanium Optiska fibrer Grafen, kolnanorör
Guld Smycken -
Indium Genomskinliga elektroder Grafen, kolnanorör
Niob Legeringar Grafen, kolnanorör, fullerener
Platina Katalysatorer Grafen
Silver Elektronik Grafen, kolnanorör
Tantal Kondensatorer Grafen, kolnanorör
Tenn Lödningar Kolnanorör
Volfram Starka material Grafen, kolnanorör, fullerener

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1

Kommentarer

Nedbrytbart är ett kodord i vårt samhälle,om vi ska använda ämnen som är svåråtkomliga och innebär konflikter bör vi lösa problemen genom andra genvägar som fysiken tillåter exempel det var inte bara aktivt kol renade vatten även alkohol