Annons

Forntida skelett av kvinna

Skelett efter kvinna. För 4 000 år sedan migrerade många kvinnor långt från sina hemtrakter för att bilda familj med stationära män i Centraleuropa.

Bild: 
Stadtarchäologie Augsburg

Lång färd för forntida kvinnor

Annons

Publicerad:

2017-09-08

Under övergången mellan stenålder och bronsålder, för omkring 4 000 år sedan, bestod många familjer i Centraleuropa av par där lokala män levde tillsammans med kvinnor som vuxit upp på avlägsna platser. Mönstret är tydligt i 84 fynd av mänskliga kvarlevor från en period av 800 år. Forskarna har analyserat kvarlevornas dna och strontiumisotoper och på så vis kunnat avgöra personernas geografiska historia. Fynden är gjorda strax söder om Augsburg i södra Tyskland. I de dussintals undersökta gravplatserna ligger kvinnorna begravda på samma sätt som männen, vilket tyder på att de var integrerade i den lokala kulturen.

Forskarnas tolkning är att forntida migration inte bara utgjordes av större folkvandringar, utan även som institutionaliserad individuell migration.

Resultaten har publicerats i PNAS.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

3

Kommentarer

På vilket kan det tänkas att kvinnorna "migrerat"?
Vilket är mest troligt: att kvinnor ensamma givit sig ut på vandring
eller att de har bortrövats och därför hamnat på ett annat ställe än
där de har fötts?

PS eller har kvinnorna helt enkelt köpts och därför kommit till
en ny plats?

Kan vara ett sätt att undvika inavel. På Nya Guinea kidnappade de olika stammarna kvinnor av varandra så sent som på 70-talet om jag inte minns fel.