Annons

Ett av hjärnans tyngsta uppdrag är att filtrera bort information.

Bild: 
Istock

Vi blundar för det mesta i världen

Att hjärnans ”filter” inte fungerar normalt är en beskrivning för en rad olika företeelser, som schizofreni, högkänslighet och skador efter hjärninflammation. Vad är detta filter – är det urskiljbara delar av hjärnan?

/Christina

Annons

Publicerad:

2017-10-19

Våra sinnen levererar ständigt ett ofantligt stort datainflöde till hjärnan – långt mer än det snabbaste bredband, brukar man säga. För att vårt medvetande inte ska överbelastas och för att vi ska kunna fokusera, till exempel på att läsa den här texten, måste hjärnan filtrera bort nästan all denna information från medvetandet.

Denna filtreringsprocess illustreras bra av den numera klassiska videon där två lag passar en basketboll till varandra och betraktaren ska räkna antalet passningar. När betraktaren efteråt får frågan om hen såg gorillan, så svarar nästan alla: ”Vilken gorilla?” Videon visas på nytt, och nu ser alla en person i gorilladräkt som makligt går tvärs över planen. Att fokusera på bollen gjorde att synintrycken av gorillan filtrerades bort.

Du tar upp bra exempel på tillstånd där man tror att hjärnans förmåga att filtrera är nedsatt. Somliga har till exempel svårt att skilja mellan förgrund och bakgrund, så att allt ter sig lika viktigt. Då är det förstås svårt att hantera information och relatera adekvat till medmänniskor.

Man vet inte så mycket om var detta filter finns, men troligen är det funktioner som är vitt spridda i storhjärnsbarken och som har stöd av djupare liggande hjärnområden. Den vänstra hjärnhalvan tycks filtrera hårdare än den högra. Det finns exempel på personer som efter en skada på vänster sida kan få nya och rikare upplevelser via den högra hjärnhalvan.

/Lars Olson, professor i neurobiologi vid Karolinska institutet

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.