Annons

Hud från en person med Creutzfeldt-Jakobs sjukdom kan innehålla smittsamma proteiner.

Bild: 
iStock

Hud kan sprida hjärnsmitta

 

Annons

Publicerad:

2017-11-22

För första gången har forskare påvisat det smittämne som orsakar Creutzfeldt-Jakobs sjukdom i mänsklig hud.

Prioner är ett slags felveckade proteiner som bland annat orsakar Creutzfeldt-Jakobs sjukdom, en sällsynt sjukdom som bryter ner nervsystemet. Det är känt att smittan kan spridas via transplanterade hornhinnor från en infekterad donator, och via kirurgisk utrustning som varit i kontakt med nervvävnad.

Nu har forskare i USA och flera andra länder även hittat låga halter av sådana prioner i hudprover från människor med Creutzfeldt-Jakobs sjukdom. När forskarna överförde sådana hudprover till hjärnan hos råttor blev råttorna också sjuka, enligt en rapport i Science Translational Medicine.

Forskarna understryker att smittan inte sprids direkt via hudkontakt, och att halterna av prioner i hud är tusentals gånger lägre än i hjärnan. Men de efterlyser mer forskning om riskerna för att hudtransplantationer och andra operationer skulle kunna sprida prioner inom vården.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.