Annons

5 frågor till Daniel Dennett, professor i filosofi vid Tufts university i USA.

”Medvetandet är en illusion”

Den amerikanske filosofen Daniel Dennett har enorma kunskaper och välformulerade argument. Trots det har många svårt att följa honom ända fram till den radikala slutsatsen: att medvetandet är en illusion.

Annons

Publicerad:

2017-12-28

Berättelsen sträcker sig från enkla bakterier till avancerade hjärnor fulla av upplevelser, och vidare mot en framtid där vi får sällskap av artificiella intelligenser. Perspektiven svindlar. Daniel Dennetts livslånga kunskapstörst inom evolutionsbiologi, datavetenskap och andra kunskapsfält hjälper honom att beskriva varje steg på vägen. Evolutionära processer utan avsikt eller insikt ordnar världen så att vi får ett medvetande, som hjälper oss att skapa nya intelligenser.

Men enligt Daniel Dennett är medvetandet något annat än vad det verkar vara, och därmed en illusion. Trots att det känns som om allt strålar samman till en helhet någonstans inne i huvudet, så är det mentala livet snarare ett myller av ”tänkeverktyg”. Han liknar dem vid appar på en mobilskärm. De ingår i en användarillusion som ger en användbar men grovt förenklad bild av vad som verkligen pågår.

1 | Då undrar man förstås vem – eller vad – som betraktar alla dessa appar?

– Det enkla svaret är att en del av hjärnan betraktar en annan. Det mänskliga medvetandet handlar om att få olika delar av hjärnan, med olika förmågor och informationstillgång, att dela information.

2 | Men varför känns det samtidigt som något när det pågår?

– Du har ett system designat för att kunna reagera på sina egna inre tillstånd, och reflektera över sina inre tillstånd, och minnas dem. Det skapar förutsättningar som gör att det verkar finnas en scen, ett skådespel och en publik. Men det är en del av illusionen.

3 | Din tidigare doktorand Bo Dahlbom har skämtsamt påpekat att du trots fantastiska argument nästan aldrig lyckas övertyga någon om att medvetandet är en illusion. Varför är det så?

– Tja, på den punkten tycker jag nog att Bo överdriver. Men det är en uppförsbacke. Användarillusionen som vi växer upp med är mycket stark.

4 | Det har gått mer än ett halvt sekel sedan du började med medvetandefilosofi. Vilka viktiga förändringar har du sett?

– Utvecklingen har varit underbar! När jag började betraktades jag som en excentrisk kuf. Folk sa: ”Du är filosof, varför vill du veta en massa saker om hjärnan?” Nu finns det hundratals filosofer med djupa kunskaper om neurovetenskap, psykologi och datavetenskap.

5 | Genom åren har du skrivit 18 böcker. Vad blir ämnet för nästa?

– Jag tog ledigt från medvetandefilosofin i ungefär ett decennium från år 2002. Jag var bekymrad över hur religionen spårade ur i USA och skrev så småningom boken Breaking the spell. Nu har jag kämpat mig tillbaka till frontlinjen när det gäller medvetandet. Så jag hoppas att det blir ämnet för nästa bok.

Litteraturhänvisningar

Från bakterier till Bach och tillbaka

Daniel Dennett
Fri tanke

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1

Kommentarer

"– Du har ett system designat för att kunna reagera på sina egna inre tillstånd, och reflektera över sina inre tillstånd, och minnas dem. Det skapar förutsättningar som gör att det verkar finnas en scen, ett skådespel och en publik. Men det är en del av illusionen."

Det verkar mer som att det är innebörden av ordet "illusion" som Daniel Dennett borde utreda. Det Daniels definierar i första meningen är ju själva medvetandet. Vari ligger illusionen? Finns inte det system han själv beskriver?

Däremot den andra meningen om skådespel och publik låter som en beskrivning av hur han personligen upplever detta medvetande. Jag känner inte riktigt igen mig i att det är en bra beskrivning av hur medvetandet känns vilket väl i så fall fångar in idén om en illusion. Upplevelsen av medvetandet är flyktig, oklar och personlig, lite som en illusion.

Däremot om man tolkar påståendet "medvetandet är en illusion" strikt, om medvetandet såsom Daniel själv beskriver det enbart är en illusion, ja då följer av detta att även medvetslöshet är en illusion. Även sömn rimligen. Något som faller på sin egen orimlighet, eller placerar hela diskussionen i postmodernismens gungfly och gör den meningslös från första början.