Annons

The River of Consciousness

En flod av berättelser

Annons

Publicerad:

2018-02-08

Den brittiskamerikanske författaren och neurologen Oliver Sacks lämnade ett stort tomrum efter sig när han gick bort i cancer för två år sedan. Mest känd är han för neurologiska fallbeskrivningar i böcker som Mannen som förväxlade sin hustru med en hatt och En antropolog på Mars.

Men genom åren har han också skrivit mängder av essäer om olika vetenskapliga ämnen. Hans nya bok består av tio sådana texter om bland annat Sigmund Freud som neurolog, Charles Darwins tankar om växternas mentala liv och om vetenskapshistoriens säregna förmåga att följa blindspår, snubbla sig fram till viktiga idéer, glömma dem – och sedan göra samma upptäckter på nytt.

Det är fantastisk läsning. Delvis beror det förstås på att Oliver Sacks var beläst och litterärt begåvad, men kanske främst på att han inte bara var allmänt nyfiken, utan totalt besatt av varje ämne han fördjupade sig i. Texterna är fulla av intressanta detaljer – ibland till den grad att de flödar över och bildar njutbara fotnoter längst ner på sidorna. Jag hoppas att det finns mer material av samma slag i den store berättarens kvarlåtenskap.

Litteraturhänvisningar

The River of Consciousness

Oliver Sacks
Alfred A. Knopf

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.