Annons
Bild: 
ISTOCK

Finurliga fåglar

Författare: 

Vilken hör inte hemma bland de andra och varför?

  1. Struts (Afrika)
  2. Påfågel (Sydostasien)
  3. Kasuar (Nya Guinea)
  4. Kiwi (Nya Zeeland)
  5. Ångbåtsand (Sydamerika)

Facit

Rätt svar är 2) påfågel. Bara den kan flyga, även om det är lite svårt för hannarna, som har ett ”handikapp” i och med sina stjärtfjädrar. Honorna är inte alls lika färggranna och saknar långa stjärtfjädrar.

Arten ses därför som ett skolexempel på sexuell selektion; hannarna anses ha fått sitt utseende av att honorna parar sig med de ”vackraste” hannarna. ”Handikapp”-teorin (utvecklad av Amotz Zahavi) innebär att en överdriven egenskap kan hämma annat, som flygförmågan, och därför borde endast de starkaste individerna klara sig bra.

Väldigt långa och vackra stjärtfjädrar är alltså inte bara vackert, utan även ett tecken på hannens ”kvalitet”.