Annons

Bild: 
istock

Hotad dykförmåga

Annons

Publicerad:

2018-02-08

En ejderhanne dyker efter favoritfödan – blåmusslor. Ejdern har minskat katastrofalt i vårt land. En förklaring kan vara att halterna av B-vitamin har sjunkit i musslorna. Ny forskning visar att B-vitaminbrist försämrar ejderungarnas dykförmåga och gör dem till lätta byten för trutar.

Källa: Science reports

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.