Annons

Det gulaktiga skummet består av organiskt material från döda djur och växter.

Kolla om skummet är gult eller vitt

Varför bildas skum vid strandkanten ibland – och vad består det av?

/Carl Henrik Nordström

Annons

Publicerad:

2018-02-08

Skum som bildas vid strandkanten är oftast ett tecken på att vattnet innehåller löst organiskt material, lösta kolföreningar. Detta är inget farligt utan fullt naturligt – det är naturliga nedbrytningsprodukter från döda växter och djur. En vanlig källa till det lösta organiska materialet är helt enkelt att de växter och djur som lever i vattnet dör och sedan bryts ner. En annan källa kan vara det omgivande landskapet, det vill säga nedbrytningsprodukter från döda växter och djur i markerna som omger sjön eller vattendraget. Om vi till exempel har rikligt med nederbörd sker en naturlig ursköljning av markerna runt en sjö eller ett vattendrag, och då förs löst organiskt material ut till sjön eller vattendraget. De lösta organiska kolföreningarna har sådana kemiska egenskaper att de minskar vattnets ytspänning. Detta gör att luft lättare kan blandas med vatten, vilket bidrar till en ökad skumbildning vid olika typer av turbulens i vattnet.

Ibland kan skum bero på utsläpp av tensider som är ytspänningssänkande och finns i rengöringsmedel. Sådant skum är ofta vitt till skillnad från skum som beror på lösta organiska föreningar, som ofta är gul- eller brunaktigt i färgen.

 /Eva Bergman, professor i akvatisk ekologi, Karlstads universitet

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.