Annons

Tvåspråkighet må ha sociala fördelar, men inte exekutiva.

Bild: 
Istockphoto

Överdrivet positivt om flerspråkighet

Publiceringsbias ligger bakom felaktiga rön om fördelar med att tala flera språk.

Annons

En rad uppmärksammade studier har tidigare visat att flerspråkiga individer skulle ha bättre exekutiva funktioner, som arbetsminne, impulskontroll och fokuseringsförmåga. Men enligt en ny metaanalys av 152 studier i tidskriften Psychological Bulletin, där forskarna bland annat har kompenserat för så kallad publikationsbias (att oönskade resultatet läggs åt sidan), syns inga sådana positiva effekter på exekutiva funktioner.

Förra året kom liknande kritik mot studier som visat att flerspråkighet kan skjuta upp demenssymtom. En genomgång som publicerades i Journal of Alzheimer’s Disease visade att de ursprungliga studierna inte hade tagit hänsyn till andra möjliga förklaringar, till exempel utbildningsnivå. 

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.