Annons

Punkterna visar var den sammanvägda ekonomiska tyngdpunkten har legat i världen vid olika tidpunkter – och var den beräknas ligga år 2025.

Bild: 
Istock

Pengarna rullar österut igen

Annons

Publicerad:

2018-05-17

Genom att utgå från beräknad BNP för jordens alla länder går det att räkna fram en global ”ekonomisk gravitationspunkt”. Kartan visar hur denna punkt har rört sig sedan år 1, och hur den förutspås fortsätta fram till år 2025. I kurvan går det att se effekterna av den industriella revolutionen på 1800-talet, västvärldens ekonomiska dominans kring mitten av 1900-talet och hur Asien blir allt mer dominerande under slutet av 1900-talet och början på 2000-talet.

Källa: Our world in data

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.