Annons

Valrörelser vi minns

Annons

Publicerad:

2018-05-17

Valrörelsen närmar sig och det gäller att läsa på. I denna bok har två medieforskare granskat ”väljare, medier och partier under 2000-talet”, som undertiteln lyder. De urskiljer tre tydliga trender i de fyra senaste valrörelserna: professionalisering, medialisering och marknadsorientering. Partierna har tvingats anpassa sig till dessa förändringar, samtidigt som vi väljare har blivit allt mer flyktiga och otrogna. Dessa trender lär sannolikt fortsätta.

Men – påpekar forskarna – än så länge finns ingen anledning till alarmism för hur internet och sociala medier påverkar den politiska debatten. Den må vara yvig och polariserad på nätet, men den stora majoriteten väljare har en varierad mediekonsumtion.

Det kan nog ändå bli en spännande valrörelse i år.

Litteraturhänvisningar

Svenska valrörelser

Lars Nord & Jesper Strömbäck
Santérus förlag

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.